dịch vụ SEO

Bài đăng nổi bật

Làm thế nào để thêm đúng địa chỉ doanh nghiệp của bạn trong WordPress

Bạn có muốn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp của bạn trong WordPress? Thông thường bạn chỉ có thể gõ địa chỉ trên trang liên hệ của bạn hoặc tr...

Các Dịch Vụ SEO

Hiện tại Google không phải là Công cụ Tìm kiếm tại châu Âu

Theo luật được thông qua bởi Liên minh châu Âu, Google không được coi là công cụ tìm kiếm. Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã hai năm đàm phán và quá trình lập pháp để đưa ra quyết định này. Quyết định cũng sẽ tuyên bố rằng Bing, Yahoo và DuckDuckGo cũng không phải là công cụ tìm kiếm. Dưới đây là các chi tiết của câu chuyện, với tín dụng cho ERDi người đầu tiên báo cáo về nó.

Ai nó SEO dể viết vài bài là lên top không backlink khỏi lên nhé.Mua backlink chất lượng là giải pháp leo top mạnh mẻ nhất

Tại sao Google không phải là Công cụ Tìm kiếm?

Theo các định nghĩa đã được đồng ý của EU, một công cụ tìm kiếm tìm kiếm tất cả các trang web, mà Google không. Google không tìm kiếm và / hoặc lập chỉ mục trang web tối tăm (Tor), cũng không tìm các trang mà nó được định hướng không phải do tệp robots.txt của trang web.
Thực tế Google tuân thủ Yêu cầu quyền truy cập và xóa nội dung như trả thù khiêu dâm, cũng là loại bỏ nó như một công cụ tìm kiếm theo định nghĩa của EU.

Vậy Công cụ Tìm kiếm là gì?

Hiện nay không có công cụ tìm kiếm nào phù hợp với định nghĩa của Chỉ thị của EU về An ninh Mạng và Thông tin .
"Công cụ tìm kiếm trực tuyến" là một dịch vụ kỹ thuật số cho phép người dùng thực hiện các tìm kiếm trên nguyên tắc tất cả các trang web hoặc một tập hợp địa lý của nó, các trang web bằng một ngôn ngữ cụ thể trên cơ sở truy vấn về bất kỳ chủ đề nào dưới dạng từ khóa, đầu vào; Và trả về các liên kết trong đó có thể tìm thấy thông tin liên quan đến nội dung yêu cầu. "
Cụm từ "về nguyên tắc tất cả các trang web" về mặt kỹ thuật là điều không đủ tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ tìm kiếm như chúng ta biết ngày nay từ việc trở thành công cụ tìm kiếm theo định nghĩa của EU. Có lẽ một ngày nào đó EU sẽ có được mong muốn của họ, nhưng bây giờ công cụ tìm kiếm là những gì họ đang có, và họ đang còn xa so với những gì EU tin rằng họ nên được.

Nguồn : Mua Backlink